W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Relacje dwustronne

Polska na Tajwanie

Biuro Polskie w Tajpej

Biuro Polskie w Tajpej jest oficjalnym przedstawicielstwem Polski na Tajwanie.  

 

Rys historyczny

Początki Biura Polskiego w Tajpej sięgają 1992 roku, kiedy pomiędzy Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą RP oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Tajwanu podpisano umowę o utworzeniu biur przedstawicielskich w Tajpej i Warszawie. Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku pod nazwą Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej.

Początkowa działalność Biura skupiała się na rozwijaniu współpracy handlowej pomiędzy polskimi i tajwańskimi przedsiębiorcami. Wraz z upływem czasu, rozpoczęto działania mające na celu promocję polskiej kultury i nauki oraz działalność konsularną. W 2018 roku nazwa placówki została zmieniona na Biuro Polskie w Tajpej. Obecnie placówka odpowiada za całokształt relacji z Tajwanem.

 

Współpraca ekonomiczna

Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a Tajwanem rozwijają się dynamicznie. Tajwan jest siódmym największym partnerem handlowym Polski w Azji. Polska eksportuje na Tajwan m.in. wyroby przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznego, a także produkty spożywcze. Z Tajwanu do Polski importowane są m.in. produkty przemysłu elektromaszynowego (panele LCD, półprzewodniki i inne części elektroniczne), wyroby metalurgiczne oraz pojazdy mechaniczne i ich części. Wymiana handlowa charakteryzuje się deficytem po stronie polskiej.

Na współpracę ekonomiczną pozytywnie wpłynęło otwarcie we wrześniu 2018 r. w Tajpej Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którego celem jest promocja kontaktów gospodarczych oraz wspieranie inwestycji.

W ostatnich latach wzrasta także potencjał w obszarze współpracy technologicznej. Podczas wizyty ministra Grzegorza Piechowiaka podpisano porozumienie między Siecią Badawczą Łukasiewicz, TEEMA i ITRI (maj 2022 r.), powstała polsko-tajwańska grupa robocza ds. półprzewodników (wrzesień 2022 r.), podczas wizyty ministra Kung Ming-hsin z National Development Council podpisano porozumienie ws. współpracy w zakresie mikroelektroniki między EXATEL S.A. i Chunghwa Telecom (czerwiec 2023 r.) oraz porozumienie dot. stworzenia grupy wodorowej (czerwiec 2023 r.) a we wrześniu 2023 r. Polska po raz pierwszy wzięła udział w Semicon Taiwan.

 

Działalność konsularna

Od 1997 na podstawie uprawnień nadanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Tajwanie sprawowana jest opieka i pomoc konsularna nad obywatelami polskimi, realizowane są również czynności wizowe, prawne, paszportowe oraz z zakresu stanu cywilnego. Organizowane są wybory prezydenckie, do Sejmu RP i Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego, a także coroczne spotkania okolicznościowe z zamieszkałymi tu Polakami i Polonią. Biuro Polskie w Tajpej oferuje taki sam zakres usług konsularnych, jak każda ambasada lub konsulat RP.

 

Współpraca kulturalna

Żywo rozwijają się wzajemne kontakty w dziedzinie kultury. Istotnym zadaniem placówki jest promocja polskiej historii, sztuki, literatury, języka, muzyki, turystyki oraz sportu. Aktywnie wspieramy polskich artystów w celu ułatwienia im dotarcia do tajwańskiego odbiorcy.

Oprócz organizowania wydarzeń okolicznościowych, Polska co roku jest obecna na następujących wydarzeniach:

  • Międzynarodowe Targi Książki (Taipei International Book Exhibition);
  • Festiwal Filmowy Grupy Wyszehradzkiej (V4 Film Festival);
  • Europejskie Targi Edukacyjne (European Education Fair Taiwan);
  • Targi Wynalazków (Taiwan Innotech Expo);
  • Międzynarodowe Targi Turystyczne (International Travel Fair);
  • Europejski Festiwal Filmowy (Taiwan European Film Festival).

Szczególnym zainteresowaniem na Tajwanie cieszą się wystawy polskich grafik i plakatów, fotografii (m.in. Marcina Ryczka), festiwale filmowe, koncerty muzyki klasycznej, zwłaszcza chopinowskiej, oraz tłumaczenia książek polskich autorów (m.in. Ryszarda Kapuścińskiego, Janusza Korczaka, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Sapkowskiego, Witolda Szabłowskiego, Wisławy Szymborskiej). Znaczną publiczność przyciągają również regularnie organizowane wydarzenia, nawołujące do poszanowania praw dziecka, m.in. konferencje czy wędrowna wystawa „Europejskie Prawa Dzieci. Polskie Dziedzictwo”, oraz zwracające uwagę na ważne tematy społeczne i historyczne wystawy „Kobiety Niepodległości” czy „Ojcowie Niepodległości”.

 

Współpraca edukacyjna i naukowa

Polskie i tajwańskie uczelnie i instytucje naukowe prowadzą ożywioną współpracę na polu naukowym i technologicznym. Współpraca rozwija się zwłaszcza z National Chengchi University (NCCU), gdzie utworzono specjalny program nauczania języka polskiego prowadzony przez lektora języka polskiego delegowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, a także z tutejszą Akademią Nauk (Academia Sinica), Fujen Catholic University, National Pingtung University of Science Technology, National Taiwan Sports University oraz Soochow University. Obecnie na Tajwanie cztery uczelnie wyższe oferują kursy języka polskiego.

Polska jest popularnym wyborem wśród Tajwańczyków decydujących się na rozpoczęcie studiów za granicą. Tajwańczycy są jedną z głównych grup studentów zagranicznych korzystających z polskich usług edukacyjnych w zakresie medycyny i stomatologii. Częste są wyjazdy do Polski na studia stacjonarne, doktoranckie, praktyki naukowe, staże krótkoterminowe, a także wyjazdy pracowników naukowych na polskie uczelnie na podstawie zawartych umów dwustronnych pomiędzy uniwersytetami. Obecnie na polskich uczelniach wyższych na studiach magisterskich naukę pobiera około 1000 obywateli Tajwanu.

Współpraca naukowa odbywa się w ramach podpisanej w 2018 r. umowy o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Od 2012 r. polscy i tajwańscy naukowcy mają możliwość realizowania wspólnych projektów naukowych na podstawie umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Ministerstwem Nauki i Technologii.

Uznawalność kształcenia: 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

{"register":{"columns":[]}}