W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki w placówce zagranicznej RP.

Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Biuro Polskie w Tajpej ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów wynagrodzenia, przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
 • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia działalności placówki. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
 • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym: Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką drogą elektroniczną na adres:

poland.office.taipei@msz.gov.pl

Prosimy również o przeslanie następujących informacji do Biura (drogą elektroniczną):

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • dane dotyczące uczelni / rok studiów,
 • obywatelstwo,
 • termin odbywania praktyk,
 • seria i in dowodu osobistego.

W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń na ten sam lub nakładający się termin praktyk, Biuro zastrzega sobie możliwość wyboru, biorąc pod uwagę potrzeby urzędu oraz służby zagranicznej. Kandydat, który ze względu na brak miejsc nie został zakwalifikowany na praktykę, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie. 

Biuro zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami. 

{"register":{"columns":[]}}