W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Aktualizacja informacji dla podróżujących na Tajwan (11.02.2022r.)

23.12.2021

Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Unikaj podróży

Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdziesz w naszej zakładce Informacje dla podróżujących.

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod adresem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

Restrykcje wjazdowe:

Od 19 marca 2020 r. obowiązuje zakaz wjazdu na Tajwan. Zakaz nie dotyczy obywateli Tajwanu oraz posiadaczy tajwańskiej karty pobytu (stałej lub tymczasowej). Począwszy od 13 września 2021 r. małżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci obywateli Tajwanu mogą ubiegać się o specjalne pozwolenie wjazdowe. Pozostali podróżni mogą złożyć wniosek o wydanie ww. pozwolenia wyłącznie z powodów humanitarnych oraz innych nagłych i nadzwyczajnych wypadków, które są rozpatrywane indywidualnie. Wnioskować o zezwolenie na wjazd należy w przedstawicielstwie tajwańskim zagranicą (np. w Biurze Przedstawicielskim Tajpej w Polsce). 

Cudzoziemcy przybywający na Tajwan są zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu COVID 19 RT-PCR, który został przeprowadzony nie wcześniej niż na dwa dni przed bezpośrednim odlotem na Tajwan. Posługiwanie się fałszywym lub wadliwym dokumentem, a także odmowa okazania wyniku testu są zagrożone karą grzywny w wysokości od 10 000 NTD (~1 300 PLN) do 150 000 NTD  (~20 000PLN). 

Powyższa reguła doznaje wyjątku w odniesieniu do obywateli Tajwanu oraz cudzoziemców posiadających kartę pobytu (ARC), którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

- znajdują się w sytuacji nadzwyczajnej, np. przybywają na Tajwan w celu wizyty poważnie chorej osoby, która jest spokrewniona w pierwszym lub drugim stopniu pokrewieństwa, uczestnictwa w pogrzebie takiej osoby lub nagłej konieczności skorzystania z opieki medycznej. Po przylocie na Tajwan odpowiedni test zostanie przeprowadzony na koszt podróżnego;

- podróżny przybywa z kraju, gdzie prywatnie opłacone testy w kierunku COVID19 nie są przeprowadzane. Po przylocie na Tajwan odpowiedni test zostanie wykonany na koszt podróżnego; 

Osoby, u których przed przylotem na Tajwan stwierdzono obecność wirusa COVID-19 mogą wrócić na Tajwan po upływie dwóch miesięcy od pierwszych objawów, pod warunkiem, że ustąpiły one całkowicie (od ostatnich symptomów minęło przynajmniej 10 dni lub otrzymano dwa negatywne wyniki testów)

Kwarantanna:

Przed odlotem na Tajwan, za pomocą aplikacji online lub na lotnisku podróżni zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowia oraz przedstawić negatywny wynik testu PCR, przeprowadzony nie wcześniej niż 2 dni przed planowanym wejściem na pokład samolotu bezpośrednio zmierzającego na Tajwan, liczy się data pobrania próbki do testu, a nie uzyskania wyniku.

Następnie, podróżni przybywający na Tajwan lotem dalekodystansowym (kraje Europy, Ameryki Północnej, Środkowej, Południowej, Bliskiego Wschodu, Australii i Nowej Zelandii), jak również z Indii oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej (Filipiny, Kambodża, Tajlandia, Wietnam, Mjanma, Indonezja, Malezja oraz Singapur) są poddawani szybkiemu testowi RT-PCR na koszt władz Tajwanu, po wylądowaniu samolotu. Osoby, które uzyskały wynik negatywny mogą przejść kontrolę paszportową oraz odbyć kwarantannę na zasadach ogólnych, w specjalnie do tego przeznaczonym hotelu. Osoby, które uzyskały wynik pozytywny są transportowane do szpitala albo rządowego ośrodka kwaratanny.

Podróżni przybywający z innych kierunków muszą poddać się testowi PCR na lotnisku na Tajwanie, po czym odbyć czternastodniową kwarantannę w specjalnie do tego przeznaczonych hotelach lub ośrodkach kwarantanny (na własny koszt). Do hotelu oraz ośrodka kwarantanny można się udać tylko specjalnie do tego przeznaczonym środkiem transportu. Niezależnie od wariantu odbywania kwarantanny (opis poniżej) każdy podróżny jest zobowiązany do przeprowadzenia testów PCR lub opłaconych przez rząd Tajwanu szybkich testów antygenowych w trzecim, siódmym, dziesiątym oraz czternastym dniu kwarantanny, a także w szóstym lub siódmym dniu samoobserwacji (uwzględniwszy test przeprowadzony na lotnisku, po przybyciu na Tajwan należy wykonać sześć testów w kierunku COVID19)

Po zakończeniu dwutygodniowej kwarantanny, podróżni są zobowiązani do samoobserwacji, która trwa siedem dni. Podczas tego okresu należy unikać wszelkich skupisk ludzkich (targi, hipermarkety, restauracje, atrakcje turystyczne) oraz zabronione jest uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach masowych. Ponadto, należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos zawsze, gdy jest się poza domem.

W związku ze zwiększonym ruchem pasażerskim w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Księżycowego Nowego Roku w okresie od 14 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. są dostępne trzy warianty odbycia kwarantanny:

Wariant A: Odbycie czternastodniowej kwarantanny w hotelu, a następie praktykowanie siedmiodniowej samoobserwacji na zasadach ogólnych

Wariant B:  Odbycie dziesięciu dni kwarantanny w hotelu oraz czterech dni w domu, a następnie praktykowanie siedmiodniowej samoobserwacji. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR w dziewiątym lub dziesiątym dniu kwarantanny oraz przeprowadzenie kolejnego testu przed końcem kwarantanny odbywanej w domu. Dodatkowo, osoba kontynuująca kwarantannę w warunkach domowych powinna być jedyną osobą przebywającą w domu, chyba że pozostali członkowie rodziny, którzy nie są objęci kwarantanną są w pełni zaszczepieni oraz dysponują własnymi pokojami.  

Wariant C: Odbycie siedmiu dni kwarantanny w hotelu oraz siedmiu dni kwarantanny w domu, a następnie praktykowanie siedmiodniowej samoobserwacji. Warunkiem skorzystania z tej możliwości zaszczepienie dwoma dawkami szczepionki, co najmniej czternaście dni przed przybyciem na Tajwan (honorowane są wyłącznie szczepionki dopuszczone przez WHO lub władze Tajwanu) oraz uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR przed siódmym dniem kwarantanny w hotelu. Następnie, należy wykonać szybki test antygenowy dziesiątego dnia kwarantanny oraz test PCR na jeden dzień przed końcem kwarantanny. Osoba kontynuująca kwarantannę w warunkach domowych powinna być jedyną osobą przybywającą w domu. Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja w której pozostali domownicy są członkami rodziny, którzy zostali zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki oraz dysponują własnymi pokojami. Dodatkowo, wspólnie zamieszkujący członkowie rodziny są zobowiązani do praktykowania dwóch tygodni samoobserwacji oraz przeprowadzenia szybkich testów antygenowych w dziesiątym oraz czternastym dniu kwarantanny podróżnego.

Od 24 listopada 2021 r. osoby, które są w trakcie odbywania kwarantanny oraz mają ważna potrzebę życiową (pogrzeb, poważna choroba członka rodziny) mogą ubiegać się o zgodę opuszczenie miejsca kwarantanny na cztery (osoby w pełni zaszczepione) lub dwie (osoby, które nie ukończyły pełnego cyklu szczepień lub od zaszczepieniem drugą dawką nie minęło czternaście dni) godziny (do tego czasu nie wlicza się czasu podróży). Warunkiem uzyskania zgody jest brak odnotowania objawów zakażenia wirusem podczas pierwszego dnia kwarantanny oraz następne uzyskanie negatywnego testu PCR na COVID-19.

Odmowa poddania się testowi jest zagrożona karą grzywny w wysokości od 60 tyś. NTD do 300 tyś. NTD (~ 40.000 PLN).

Osoby, które naruszą wymogi dotyczące kwarantanny, będą podlegać karze grzywny w wysokości do 1 miliona NTD (~140.000 PLN).

Od 15 stycznia 2021 r. podróżni przybywający na Tajwan są zobowiązani przedstawić dowód posiadania tytułu do miejsca, w którym będą odbywać kwarantannę (Hotel lub Centrum Kwarantanny). 

Istnieje możliwość skrócenia czasu kwarantanny oraz zmiany jej warunków, jednak takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

Komunikacja lotnicza

Utrzymywane są nieregularne połączenia do Europy, głównie na trasach do Frankfurtu i Amsterdamu (China Airlines, Eva Air, KLM), a także Paryża, Londynu i Wiednia. Istnieje również możliwość podróży

z przesiadką w Dubaju lub Stambule (Emirates, Turkish Airlines).

Od 19 maja 2021 r. zawieszono możliwość odbywania międzynarodowych lotów przesiadkowych na terytorium całego Tajwanu. 

Sprawy wizowe

Wszystkim cudzoziemcom, którzy wjechali na Tajwan przed 21 marca 2020 r. na podstawie wizy „visitor” lub umowy o ruchu bezwizowym, których maksymalny dozwolony pobyt wynosi 180 dni, w dniu 27 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone dwudzieste, automatyczne przedłużenie dozwolonego okresu pobytu o kolejne 30 dni (do 780 dni).

W innych przypadkach, przed upływem 180 dni cudzoziemcy przebywający na Tajwanie na podstawie wizy „visitor” lub umowy o ruchu bezwizowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu o kolejne 30 dni po spełnieniu jednego z warunków:

- osoba pozbawiona jest możliwości powrotu do kraju pochodzenia ze względu na brak środku transportu;

- osoba ubiegająca się jest małżonkiem, członkiem zarejestrowanego związku jednopłciowego, rodzicem lub dzieckiem obywatela Tajwanu;

- osoba posiadająca podwójne obywatelstwo (w tym tajwańskie), która wjechała na terytorium Tajwanu na zagranicznym paszporcie;

- osoba, której pobyt został uzasadniony jako niezbędny przez władze na szczeblu centralnym;

- osoba która z innych uzasadnionych powodów ubiega się o przedłużenie pobytu, za zgodą władz na szczeblu centralnym.

Osoby posiadające kartę tymczasowego pobytu (ARC) mogą złożyć wniosek o przedłużenie karty o 30 dni, nie później niż 15 dni przed datą upływu terminu ważności karty.

Inne ograniczenia

W okresie od 8 do 28 lutego 2022 r. na obszarze całego Tajwanu zostało ogłoszone przedłużenie obowiązującego od 27 lipca 2021 r. 2. poziomu zagrożenia epidemiologicznego. W związku z powyższym w mocy pozostają środki ostrożności polegające m.in. na: obowiązku noszenia maseczki zawsze poza domem (wyjątek stanowią: spożycie posiłku, przebywanie w miejscach takich jak: lasy, góry lub plaże, korzystania z gorących źródeł lub innych atrakcji wodnych (należy jednak mieć przygotowaną maseczkę, którą należy założyć w sytuacji gdy utrzymanie dystansu społecznego nie będzie możliwe), wprowadzeniu ograniczeń w działalności niektórych miejsc rozrywek (do klubów nocnych, pubów, barów karaoke wstęp mają wyłącznie osoby w pełni zaszczepione). W wielu miejscach świadczących usługi publiczne (sklepy, bary, restauracje) wymagane jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Brak założenia maseczki jest zagrożony karą grzywny od 3 000 NTD (~ 400 PLN) do 15.000 NTD (~2.100 PLN).

Począwszy od 1 czerwca 2020 r. władze Tajwanu zniosły zakaz wywozu oraz eksportu maseczek chirurgicznych (w tym masek typu N95). Dopuszczono komercyjną sprzedaż masek chirurgicznych sklepach ogólnospożywczych (7/11, Family Mart, OK Mart, Hi-Life), drogeriach (Watsons, Cosmed) oraz aptekach. 

Osoby powracające z Tajwanu muszą liczyć się z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa i kontrolami na lotniskach docelowych. Planującym kontynuowanie podróży po pobycie na Tajwanie zaleca się obserwowanie rozporządzeń państw docelowych dot. restrykcji imigracyjnych.

Aktualne informacje dotyczące epidemii są dostępne w języku angielskim na poniższych stronach:

Taiwan Centers for Disease Control 

Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Taiwan

National Immigration Agency 

Opis Wariantów Odbywania Kwarantanny (Taiwan CDC)

 

{"register":{"columns":[]}}