W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Aktualizacja informacji dla podróżujących na Tajwan (20.10.2021 r.)

23.09.2021

Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Unikaj podróży

Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdziesz w naszej zakładce Informacje dla podróżujących.

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod adresem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

Restrykcje wjazdowe:

Od 19 marca 2020 r. obowiązuje zakaz wjazdu na Tajwan. Zakaz nie dotyczy obywateli Tajwanu oraz posiadaczy tajwańskiej karty pobytu (stałej lub tymczasowej). Począwszy od 13 września 2021 r. małżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci obywateli Tajwanu mogą ubiegać się o specjalne pozwolenie wjazdowe. Pozostali podróżni mogą złożyć wniosek o wydanie ww. pozwolenia wyłącznie z powodów humanitarnych oraz innych nagłych i nadzwyczajnych wypadków. Wnioskować o zezwolenie na wjazd należy w przedstawicielstwie tajwańskim zagranicą (np. w Biurze Przedstawicielskim Tajpej w Polsce). 

Cudzoziemcy przybywający na Tajwan są zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu COVID 19 RT-PCR, który został wydany nie wcześniej niż na trzy dni przed bezpośrednim odlotem na Tajwan. Posługiwanie się fałszywym lub wadliwym dokumentem, a także odmowa okazania wyniku testu są zagrożone karą grzywny w wysokości od 10 000 NTD (~1 300 PLN) do 150 000 NTD  (~20 000PLN). 
Powyższa reguła doznaje wyjątku w odniesieniu do obywateli Tajwanu oraz cudzoziemców posiadających kartę pobytu (ARC), którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

- znajdują się w sytuacji nadzwyczajnej, np. przybywają na Tajwan w celu wizyty poważnie chorej osoby, która jest spokrewniona w pierwszym lub drugim stopniu pokrewieństwa, uczestnictwa w pogrzebie takiej osoby lub nagłej konieczności skorzystania z opieki medycznej. Po przylocie na Tajwan odpowiedni test zostanie przeprowadzony na koszt podróżnego;
- podróżny przybywa z kraju, gdzie prywatnie opłacone testy w kierunku COVID19 nie są przeprowadzane. Po przylocie na Tajwan odpowiedni test zostanie wykonany na koszt podróżnego;

Osoby, u których przed przylotem na Tajwan stwierdzono obecność wirusa COVID-19 mogą wrócić na Tajwan po upływie dwóch miesięcy od pierwszych objawów, pod warunkiem, że ustąpiły one całkowicie (od ostatnich symptomów minęło przynajmniej 10 dni lub otrzymano dwa negatywne wyniki testów)

Kwarantanna:

Przed przylotem, za pomocą aplikacji online lub na lotnisku podróżni zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowia. Osoby, które w okresie 14 dni poprzedzających przylot na Tajwan były lub przesiadały się w kraju podwyższonego ryzyka zarażenia wariantem Delta (Republika Indii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Związku Mjanmy) po przylocie na Tajwan są zobowiązane do poddania się testowi PCR podczas rejestracji w Centrum Kwarantanny (Public Quarantine Center), które jest jedynym miejscem, w którym można odbyć kwarantannę. Ponadto, w okresie przypadającym pomiędzy 6. a 7. dniem kwarantanny podróżni są zobowiązani do przeprowadzenia szybkiego testu antygenowego. Przed opuszczeniem ośrodka należy uzyskać dodatkowy negatywny test PCR.     

Pozostali podróżni muszą poddać się testowi PCR na lotnisku a następnie odbyć kwarantannę w specjalnie do tego przeznaczonych hotelach. W okresie przypadającym pomiędzy 10. a 12. dniem kwarantanny należy przeprowadzić szybki test antygenowy. Ponadto, przed zakończeniem kwarantanny należy uzyskać dodatkowy negatywny test PCR.

Odmowa poddania się testowi jest zagrożona karą grzywny w wysokości od 60 tyś. NTD do 300 tyś. NTD (~ 40.000 PLN).

Osoby, które naruszą wymogi dotyczące kwarantanny, będą podlegać karze grzywny w wysokości do 1 miliona NTD (~140.000 PLN).

Od 15 stycznia 2021 r. podróżni przybywający na Tajwan są zobowiązani przedstawić dowód posiadania tytułu do miejsca, w którym będą odbywać kwarantannę (Hotel lub Centrum Kwaratanny). 

Od 27 czerwca 2021 r. nie ma możliwości odbycia kwarantanny w domu lub w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Istnieje możliwość skrócenia czasu kwarantanny oraz zmiany jej warunków, jednak takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

Po przylocie na Tajwan podróżni powinni udać się do miejsca kwarantanny tylko przeznaczonymi do tego taksówkami lub busami. Nie wolno korzystać z transportu publicznego.

Komunikacja lotnicza

Utrzymywane są nieregularne połączenia do Europy, głównie na trasach do Frankfurtu i Amsterdamu (China Airlines, Eva Air, KLM), a także Paryża, Londynu i Wiednia. Istnieje również możliwość podróży z przesiadką w Dubaju lub Stambule (Emirates, Turkish Airlines).
Od 19 maja 2021 r. zawieszono możliwość odbywania międzynarodowych lotów przesiadkowych na terytorium całego Tajwanu. 

Sprawy wizowe

Wszystkim cudzoziemcom, którzy wjechali na Tajwan przed 21 marca 2020 r. na podstawie wizy „visitor” lub umowy o ruchu bezwizowym, których maksymalny dozwolony pobyt wynosi 180 dni, w dniu 10. października 2021 r. zostało ogłoszone szesnaste, automatyczne przedłużenie dozwolonego okresu pobytu o kolejne 30 dni (do 660 dni).

W innych przypadkach, przed upływem 180 dni cudzoziemcy przebywający na Tajwanie na podstawie wizy „visitor” lub umowy o ruchu bezwizowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu o kolejne 30 dni po spełnieniu jednego z warunków:

- osoba pozbawiona jest możliwości powrotu do kraju pochodzenia ze względu na brak środku transportu;

- osoba ubiegająca się jest małżonkiem, członkiem zarejestrowanego związku jednopłciowego, rodzicem lub dzieckiem obywatela Tajwanu;

- osoba posiadająca podwójne obywatelstwo (w tym tajwańskie), która wjechała na terytorium Tajwanu na zagranicznym paszporcie;

- osoba, której pobyt został uzasadniony jako niezbędny przez władze na szczeblu centralnym;

- osoba która z innych uzasadnionych powodów ubiega się o przedłużenie pobytu, za zgodą władz na szczeblu centralnym.

Osoby posiadające kartę tymczasowego pobytu (ARC) mogą złożyć wniosek o przedłużenie karty o 30 dni, nie później niż 15 dni przed datą upływu terminu ważności karty.

Inne ograniczenia

W okresie od 19 października do 1 listopada 2021 r. na obszarze całego Tajwanu zostało ogłoszone przedłużenie obowiązującego od 27 lipca 2021 r. 2. poziomu zagrożenia epidemiologicznego. W związku z powyższym w mocy pozostają środki ostrożności polegające m.in. na: obowiązku noszenia maseczki zawsze poza domem (wyjątek stanowią: spożycie posiłku, przebywanie w miejscach takich jak: lasy, góry lub plaże, wykonywane ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz pozowanie do zdjęć (indywidualnych i grupowych). Należy jednak mieć przygotowaną maseczkę, którą należy założyć w sytuacji gdy utrzymanie dystansu społecznego nie będzie możliwe), ograniczeniu dopuszczalnej liczby osób biorących udział w spotkaniach do 80 osób w pomieszczeniach zamkniętych oraz 300 osób na zewnątrz, zawieszeniu działalności niektórych, miejsc rozrywek (m.in. kluby nocne, puby, bary karaoke). W wielu miejscach świadczących usługi publiczne (sklepy, bary, restauracje) wymagane jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Brak założenia maseczki jest zagrożony karą grzywny od 3 000 NTD (~ 400 PLN) do 15.000 NTD (~2.100 PLN).

Od 13 lipca 2021 r. zezwolono na działalność wybranych miejsc rozrywek i rekreacji jak m.in: parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne tereny rekreacyjne, gospodarstwa rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody botaniczne, szkolne boiska sportowe, galerie czy kina. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy jednak do władz samorządu terytorialnego. Dopuszcza się także na spożywanie posiłków w wybranych restauracjach, barach, nocnych targach, przy zachowaniu wytycznych Centralnego Urzędu ds. Epidemii.  

Począwszy od 1 czerwca 2020 r. władze Tajwanu zniosły zakaz wywozu oraz eksportu maseczek chirurgicznych (w tym masek typu N95). Dopuszczono komercyjną sprzedaż masek chirurgicznych sklepach ogólnospożywczych (7/11, Family Mart, OK Mart, Hi-Life), drogeriach (Watsons, Cosmed) oraz aptekach. 

Osoby powracające z Tajwanu muszą liczyć się z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa i kontrolami na lotniskach docelowych. Planującym kontynuowanie podróży po pobycie na Tajwanie zaleca się obserwowanie rozporządzeń państw docelowych dot. restrykcji imigracyjnych.

Aktualne informacje dotyczące epidemii są dostępne w języku angielskim na poniższych stronach:

Taiwan Centers for Disease Control 

Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Taiwan

National Immigration Agency 

{"register":{"columns":[]}}