close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA I EDUKACJA

 • 4 lipca 2014

  W ramach obchodów 600-lecia ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej (WBH) wraz z Tureckim Biurem Handlowym w Tajpej zorganizowało seminarium poświęcone historii wspólnych relacji. Seminarium odbyło się dnia 10 czerwca 2014 r. w audytorium Biblioteki Narodowej w Tajpej.

  Seminarium było bardzo dobrze przyjęte przez korpus dyplomatyczny (obecny był m.in. szef placówki USA Christopher Marut), MSZ Tajwanu, oraz, co najważniejsze, przez Tajwańczyków. Niemal wszyscy zaskoczeni byli bogactwem wspólnej historii polsko-tureckiej, o której dotychczas nie mieli okazji usłyszeć. Obecnych było także wielu przedstawicieli nauki i studenci – łącznie ponad 100 osób. 

   


  W przemówieniu otwierającym seminarium Dyrektor Generalny WBH Marek Wejtko przywołał słowa Ministra SZ Radosława Sikorskiego wypowiedziane przy okazji  podpisania przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Turcji deklaracji ws. obchodów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w Warszawie w marcu 2013 r.: "taka rocznica jest wydarzeniem wyjątkowym nie tylko w europejskiej, ale i światowej historii dyplomacji", a także, że wizyta szefa tureckiej dyplomacji w Polsce "jest wyrazem naszego konsekwentnego poparcia dla europejskich aspiracji Turcji".

   

  Następnie dyr. Wejtko zwrócił uwagę na trzy ważne dla Polski rocznice obchodzone w tym roku: 25-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, 15-lecia wstąpienia do NATO oraz 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej. Wspomniał także, że podobnie jak Polska wspiera obecnie aspiracje europejskie Turcji, w przeszłości Turcja silnie wspierała członkostwo Polski w NATO.  Dyr. Wejtko odniósł się do słów prezydenta USA Baracka Obamy z 4 czerwca br., w których zapewnił on Polskę o jasności artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego oraz, że Polska „nigdy już nie będzie sama”. Dyr. Wejtko zauważył, że w czasach, gdy Polska została pozbawiona sojuszników i wymazana z map świata, Turcja była jedynym krajem, który nie uznał rozbiorów Polski. Wspomniał także, że ambasador Turcji, obok przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, był także jedynym, który nie opuścił Warszawy w czasie bombardowań we wrześniu 1939 roku. 

   

  Na zakończenie dyr. Wejtko wyraził przekonanie, że bogaty dorobek 600 lat wspólnych relacji przyczyni się do dalszego wspólnego rozwoju Polski i Turcji.

   

  Następnie przemówienie wygłosił dyrektor przedstawicielstwa tureckiego Ismet Erikan. Przywołał on wiele ważnych wydarzeń z historii polsko-tureckiej, zwracając szczególną uwagę na postawę Turcji wobec rozbiorów Polski, czego wyrazem były słowa wygłaszane na rozpoczęciu każdego przyjęcia dyplomatycznego w Stambule w XIX w.: „Ambasador Polski jeszcze nie przybył!”, a także że Turcja zawsze była otwarta na uchodźców z Polski, czego symbolem jest m. in. założona w 1842 r. przez Księcia Adama Czartoryskiego wieś Adampol. Wspomniał także o związkach z Turcją Adama Mickiewicza i o wielu innych osobach zasłużonych dla obopólnych relacji.   Dyrektor przedstawicielstwa Turcji także zwrócił uwagę na wsparcie Polski dla europejskich aspiracji Turcji oraz na popieranie członkostwa Polski w NATO przez Turcję. Na koniec przywołał dane na temat wymiany handlowej pomiędzy Turcją a Polską, a także w dziedzinie edukacji i turystyki oraz wyraził nadzieję, że za sprawą obchodów 600-lecia stosunków dyplomatycznych, relacje polsko-tureckie nabiorą nowego impetu. 

   

  Prz emówienie wygłosił także Ambasador Richard R. C. Shih, Sekretarz Generalny MSZ Tajwanu. Przypomniał on początki relacji dyplomatycznych Republiki Chińskiej z Turcją i Polską, przywołał dane na temat stale rozwijającej się wymiany handlowej Tajwanu z oboma krajami oraz wyraził nadzieję na dalszy rozwój przyjaznych stosunków.   Punktem specjalnym seminarium był wykład dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, profesora SGH, przebywającego na Tajwanie w ramach grantu badawczego.  Prof. Kozłowski przytoczył kilka najważniejszych faktów z historii polsko-tureckiej, w tym wspólne konflikty takie jak bitwa pod Warną czy odsiecz wiedeńska. Zwrócił także szczególną uwagę na wymianę kulturową pomiędzy Polską a Turcją – przejawiającą się m. in. w podobieństwie strojów szlacheckich czy wielu wspólnych słowach w jęz. polskim i tureckim (takich jak krawat, arbuz, torba itd.).   Po wykładzie prof. Kozłowskiego pracownik Tureckiego Biura Handlowego przedstawił przy pomocy prezentacji multimedialnej historię Adampola, będącego symbolem wspólnej historii polsko-tureckiej.   Ostatnim punktem seminarium był solowy występ skrzypcowy młodego tajwańskiego dyplomaty, który zagrał utwór H. Wieniawskiego, ludową pieśń turecką oraz ludową pieśń tajwańską.   Na zakończenie słuchacze zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: