close

 •  

   

 • TRYB WNIOSKOWANIA O KARTĘ POLAKA

 • Przyznawanie Karty Polaka

   

  W trakcie spotkania z konsulem należy przedłożyć czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (link do  wzoru prawidłowo wypełnionego wniosku) oraz oryginały i kopie poniższych dokumentów:

  1/ dokument tożsamości ze zdjęciem;

  2/ paszport zagraniczny (jeżeli posiada);

  3/ dokumenty potwierdzające polską narodowość osób określonych w art. 2.1 pkt. 3 ustawy o Karcie Polaka, na których wnioskodawca powołuje się we wniosku o przyznanie KP lub zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej  potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy o Kartę Polaka w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

  4/ ew. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby, na której polską narodowość wnioskodawca się powoduje;

  5/  ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły albo studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, albo świadectwo ukończenia szkoły za granica z wykładowym językiem polskim (jeżeli posiada).

   

  Znajomość języka polskiego osób, które nie mogą przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt. 5, ocenia konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczy m.in. tradycji                     i zwyczajów polskich.

   

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: