close

 • DOKUMENTY DO POBRANIA

 •  

  Dokumenty do pobrania

   

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1972 1669, z 2019 r. poz. 1095);
  2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1095);
  3. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. z 2016 r., poz. 890);
  4. Wzór wniosku o przyznanie i przedłużenie ważności Karty Polaka;
  5. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka dla osoby pełnoletniej;
  6. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka dla osoby niepełnoletniej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: