W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybory i Referendum 2023

e-Wybory – zarejestruj się w spisie wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

System https://eWybory.msz.gov.pl  zostanie uruchomiony 15 września (piątek) o godz. 9:00 czasu polskiego i od tego momentu możliwa będzie elektroniczna rejestracja wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym:

 • do 25 września konsul publikuje w formie obwieszczenia informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji;
 • 25 września upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych;
 • 28 września upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych;
 • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania;
 • do 12 października można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
 • 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym (14 października 2023 r.).
Informacja podstawowa

Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe

Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w wyborach i referendum w obwodach głosowania, które utworzy w drodze rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 25 września 2023 r. zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o numerach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą będzie możliwe składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez konsula.

Godziny głosowania

Głosowanie odbywa się w godzinach 7:00-21:00.

Wykaz obwodów głosowania na Tajwanie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą, wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w nadchodzących wyborach i referendum w Biurze Polskim w Tajpej.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 307 w TAJPEJ

Numer obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Możliwe jest również głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W Biurze Polskim w Tajpej można złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia (dostępny na miejscu ORAZ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ) w terminie od 1.09 do 12.10.2023. w celu głosowania w innej lokalizacji. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie, może głosować jedynie na jego podstawie (nie jest możliwe wystawienie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla adresu zameldowania lub zamieszkania).

Lokal przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

307

Tajpej

TWTC/ITB Suite 1601-1602 No. 333, Sec. 1, Keelung Road

Taipei, 110

TAK

 

 

 

 

 

 

 

Są trzy sposoby na złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców:

 • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi „e-Wybory” (https://eWybory.msz.gov.pl),
 • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
 • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​

Korzystanie z usługi „e-Wybory” w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 10 października 2023 r. Przed przystąpieniem do rejestracji w obwodzie głosowania na terytorium Tajwanu należy przygotować:

- numer PESEL;

- ważny polski paszport

- adres pobytu za granicą;

- adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Można także wnioskować o ujęcie w spisie przez właściwego terytorialnie konsula:

- złożyć wniosek w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie na adres Biura Polskiego w Tajpej: TWTC/ITB Suite 1601-1602 No. 333, Sec. 1, Keelung Road, Taipei, 110);

- złożyć wniosek na adres poczty elektronicznej konsula (konsul.tajpej@msz.gov.pl) z załączonym skanem lub fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz dostępny na stronie placówki).

Możliwe jest również głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W Biurze Polskim w Tajpej można złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia (dostępny na miejscu) w terminie od 1.09 do 12.10.2023. w celu głosowania w innej lokalizacji. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie, może głosować jedynie na jego podstawie (nie jest możliwe wystawienie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla adresu zameldowania lub zamieszkania).

Akty prawne

Akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 307 w Tajpej

Na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz § 3 Uchwały Nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego, zmienionej uchwałą nr 60 z dnia 17 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2019 r. poz. 398 i z 2023 r. poz. 910), podaję do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 307 w Tajpej, powołanej decyzją Konsula RP w dniu 26 września 2023 r.

 

Skład komisji:

 1. Błażej Chełstowski zamieszkały w Tajpej (uzupełnienie składu komisji);
 2. Kajetan Domski zamieszkały w Taichung (uzupełnienie składu komisji);
 3. Anna Kopańczyk zamieszkała w Tajpej (uzupełnienie składu komisji);
 4. Grzegorz Sienkiewicz zamieszkały w Tajpej (uzupełnienie składu komisji);
 5. Stefan Węgiełek zamieszkały w Tajpej (uzupełnienie składu komisji).
Wyniki wyborów i referendum za granicą

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. – zagranica

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r. – zagranica

Wyniki głosowania w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. – zagranica

Protesty

Składanie protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Składanie protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego

Akty prawne dotyczące wyborów

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 851, z 2023 r. poz. 497, 1628)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula (Dz.U. poz. 1765)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r. (Dz.U. poz.1564)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

 

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_prawie​_do​_głosowania.pdf 0.30MB
Informacja o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Tajpej
Informacja​_o​_powołaniu​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Tajpej.pdf 0.31MB
{"register":{"columns":[]}}