close

 •  

   

 • NOWA USTAWA PRAWO KONSULARNE

 • Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1274), z zastrzeżeniem art. 153 ustawy. Ustawa określa tryb powoływania konsula RP, funkcje konsularne, tryb postępowania przed konsulem, zasady pobierania opłat konsularnych oraz tryb powoływania konsula honorowego RP i jego funkcje. Wprowadza pojęcie "pomocy konsularnej", przez którą należy rozumieć pomoc udzielaną przez konsula obywatelowi RP, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela polskiego, aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela RP  lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania.

   

  Z treścią ustawy Prawo konsularne można zapoznać się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001274

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: